Beeldenbos Noord Speelplaats voor beeldende kunst

De doelstellingen van de stichting Beeldenbos Noord

  • Het aanleggen en beheren van een beeldentuin waar natuur en kunst op een natuurlijke wijze bij elkaar komen, gelegen aan de rand van het W.H. Vliegenbos te Amsterdam.

  • Het bijeenbrengen van een beeldentuin in de openbare ruimte met (wisselende) tentoonstellingen van kunst van (beeldend) kunstenaars uit Amsterdam en daarbuiten.

  • Het creëren van een rustplaats waar men kan genieten van kunst en cultuur, mede door het organiseren van een podium voor kleinschalige culturele evenementen, zoals optredens en voorstellingen.

  • Het creëren van een openbare ruimte met een educatief karakter voor jong en oud, zowel op het gebied van beeldende kunst als de natuur in het W.H. Vliegenbos.

  • Het beheren van een locatie waar op (beperkte) schaal door (beeldend) kunstenaars aan (beeldende) kunst kan worden gewerkt.

  • Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.